Tuesday, 14 August 2007

Abortion in Sweden

We have lost one million citizens
Translation: Ruby Harrold-Claesson
lawyer
http://www.nkmr.org/english/index.htm

Editorial The World today

July 16, 2007

The Christian Democratic party's support of "abortion tourism" is undermining the strength of the coalition government because it weakens one of the parties in the alliance.

If the other parties in the alliance are not attentive to one of the most important issues for one of the parties of the alliance, well, that will do no good for the present government. When we finally got a change of government after 70 years of almost unbroken socialist rule, it is strange that they [the new government] seems incapable to dump law projects that were promoted by the leftists agenda. Many voters, who made a conscious ethical choice, are now going to find themselves disconnected from these parties.

The number of abortions are going to increase and burden the already over laden Swedish health care system. The demands that citizens of other European Union nations will not need to pay for this so-called health-care, are going to be strong.

Our country has already lost one million new citizens through abortions. Wouldn't these people be useful in our society? The birth rate in many European countries is extremely low, due to the use of contraceptives and abortions. Immigration helps in a way to maintain a steady growth and in many immigrant groups the birth rate is considerably higher than the native population.

In the long run, that increases societal tensions, if the more "modern" native population are those who abort their young.

Sweden allows later abortions than other countries. When we welcome pregnant women from these countries and abort those children who, according to the laws of their countries, should be born, Sweden will risk being accused of killing other countries unborn citizens and our thoughts can turn to the way the former eastern European states dealt with budding human lives under the dictatorships of the 20th century.Vi har förlorat en miljon medborgare

http://www.varldenidag.se/ArticlePages/200707/16/20070716213946_017/20070716213946_017.dbp.asp

Världen idag - 2007-07-16

av Världen idag

Kristdemokraternas ja till ”abortturism” undergräver alliansregeringens styrka genom att försvaga ett av alliansens partier. Borgerligheten klarar sig endast om alla fyra partierna samspelar.

Om inte övriga allianspartier är lyhörda för ett allianspartis absolut viktigaste frågor, ja, då spelar allt detta inte sittande regering i händerna. När vi efter 70 års nära nog obrutet socialistiskt styre äntligen fått till ett maktskifte, är det konstigt att man inte förmår att helt bryta med de utredningar som fått sina direktiv utifrån vänsterns önskemål. Många väljare, som har gjort ett medvetet etiskt val, kommer nu att känna sig utan hemvist i dessa partier.
Aborterna kommer att stiga och belasta en redan överlastad svensk sjukvård. Kraven på att EU-medborgare inte skall betala för denna så kallade sjukvård, kommer att bli starka.

Vårt land har redan förlorat en miljon nya medborgare genom aborter. Skulle de inte ha behövts i vårt samhällsliv? I Europa är födelsetalen i många länder alldeles för låga, på grund av preventivmedel och aborter. Genom invandring hålls befolkningen någorlunda uppe och i många invandrargrupper är nativiteten märkbart högre än i den infödda befolkningen. Långsiktigt ökar då spänningarna, om den mera ”moderna” infödda befolkningen i högre grad utnyttjar abortmöljigheterna.

Sveriges gräns för aborter är högre än i andra länder. När vi välkomnar gravida kvinnor från dessa länder och aborterar de barn de enligt sina hemländers lagar bör föda fram, är risken att man då kan säga att Sverige utför avlivning av andra länders blivande medborgare och tankarna kan, åtminstone i gamla öststater, gå till hur man hanterat det spirande människolivet under 1900-talets diktaturer.

How many have we lost in New Zealand?

1 comment:

FamilyIntegrity said...

From Ruby Harrold-Claesson:

From Ruby:
What about the ultimate abuse of 18,000 children per year that the state allocates taxpayers' money to commit?

Of course it is absolutely deplorable and must be condemned that infants like little Nia are ill treated and meet death at the hands of their parents or families, but the ratio is 12 : 18,000 per year. Where is their sense of proportions!

Ruby Harrold-Claesson
Lawyer
President of the http://www.nkmr.org/